Situación do Centro

O Ciclo Superiores de Proxectos de Edificación impártese no Instituto Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra.

 

O seguinte mapa móstranos o seu emprazamento e permite calcular a ruta para chegar a él.

 

Cargando buscador